Erik Vest nr 1336

Kus kandideerin? Pirital

Miks kandideerin: Olen terve elu olnud seotud Piritaga. Tean ja tunnen seda piirkonda, siinseid inimesi ning nende soove ja vajadusi. Seisan selle eest, et väheneks inimeste igapäevasele sunnitud liikumisele kuluv aeg. Aeg, mis võiks ummikutes istumise asemel kuluda oma perele, sõpradele, hobile. Pirita vajab kooli- ja lasteaiakohti ning kvaliteetseid bürooruume. Pirita ruumiline areng peab olema tasakaalus, mitte kreenis vaid elamuarenduse suunas. Olemasolevad kergliiklusteed tuleb ühendada turvaliseks kergliiklusteede võrgustikuks.

Kontakt: vest.erik@gmail.com

Sünniaeg: 02.02.1973

Haridus: Sotsiaalteaduste magister, eriala: Linnakorraldus. Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste magister, eriala: Kehaline kasvatus, Tallinna Pedagoogikaülikool

Töökoht ja  amet: Viimsi vallavalitsus, Keskkonna- ja planeerimisameti juhataja.

Hobid: sport, reisimine, lugemine, looduse jälgimine.

Moto: Alati saab paremini!