Marike Laht nr 1350

Kus kandideerin? Põhja-Tallinnas

Miks kandideerin: Soovin, et Tallinn oleks kodune ja inimsõbralik linn kõigile, kes siin elavad. See tähendab minu jaoks eelkõige mõistmist ja koostööd kogukondade ja asumite vahel. Et see teoks võiks saada, peab kohaliku elaniku hääl kuuldav olema, ta peab saama rohkem ja avatult kaasa rääkida asjades, mis teda ümbritsevad või otseselt puudutavad. Töötades igapäevaselt kultuuripärandi säilitamisega, on mulle oluline teadvustada kaaskodanikele meid ümbritseva keskkonna haavatavust. Igal väikesel teol on tagajärg ja tihti märgatakse seda alles siis, kui asjad on hulluks läinud.

Kontaktmarikelaht7@yahoo.com,  tel 55582968, Põhja-Tallinnas elan 2015. aastast, enne seda eluaegne Pääsküla elanik

Sünniaeg: 07.03.1957

Haridus: Olen lõpetanud Leningradi V.A. Serovi . Kunstikooli  kunstnik-restauraatori erialal.

Töökoht ja  amet: SA Eesti Vabaõhumuuseum, Konserveerimisosakonna juhataja.  Tegelen Konservaatorite Kutsekomisjoni töö juhtimisega ja olen Eesti Konservaatorite Ühingu juhatuses.  Osalen MTÜ Eesti Vabaõhumuuseumi Sõprade Selts juhatuse liikmena, MTÜ EVM Segakoor juhatuse liikmena ja  MTÜ Pelgulinna Selts juhatuse liikmena eespool loetletud seltside tegevuses.

Hobid: Seni kuni lapsed kasvasid suureks, tegelesin vajaduspõhiselt käsitööga, nüüd on rohkem aega joonistamiseks, lugemiseks ja muusika kuulamiseks. Olen kujundanud mõned Vabaõhumuuseumi värvimiseraamatud lastele „Vabaõhumuuseum“, „Jõulud“, „Rehemaja saamise lugu“. Armastan olla koos oma pere suuremate ja väiksemate liikmetega, viibida looduses kas lihtsalt jalutades või vaadates kõike läbi fotokaamera silma.

Moto: Ikka killuke päikest igase päeva.