Tiit Kruusalu nr 1326

Kus kandideerin? Nõmmel

Miks kandideerin: Tõuke kandideerimiseks andis tänase Tallinna linnavalitsuse poolne Nõmme aktivistide vastu suunatud repressiivne tegevus tekkinud probleemide lahendamise asemel. Tahan anda oma panuse, et parteipoliitiline linnajuhtimine asenduks ausa konkursi läbi valitud spetsialistide tööks, tuua vastutus ja eelarvelised vahendid Vabaduse väljakult linnaosadesse, kuni Nõmme ajaloolise linnaõiguste taastamiseni. Koostöö kogukondadega. Sõltumatu auditi korraldamine Tallinna tänaste lepingute üle. Enne suurte projektide teostamist teeme korda väikesed asjad oma linnaosas, mis on meile tähtsad, aga ei ole linna keskvõimule prioriteediks, näiteks laste ohutu koolitee, asumisiseste teede liikluskorraldus jne, jne.

Kontakt: tiit@metiabi.eu +372 50 77 419

Sünniaeg: 1964

Haridus: Tsiviil: kutseharidus (TLN Tehnikakool nr 19), Sõjaline: kõrgem (Balti Kaitsekolledž)

Töökoht ja  amet: Kaitseväe pensionär, pensionilisa teenin personalitöö- ja tööõigusalaste konsultatsioonide ning koolitustega, Kivimäe Põhikooli hoolekogu liige.

Hobid: Kodukohviku NõmmeKalaUber pidamine, kogukonna omavahelise suhtluse edendamine.